Priser på servicearbejde

VVS service timer: 695 kr. ex. moms. 

Alle opgaver inden for VVS, vand og afløb, samt energi optimering udføres baseret på service time takst, medmindre andet er aftalt.

Der tillægges udgift til servicevogn pr. servicevogn pr. dag. 

Der tillægges tid i forbindelse med kørsel til opgaven, samt udfyldning af lovpligtig KLS og billeddokumentation, samt evt. efterfølgende affaldshåndtering og returnering af evt. overskudsmaterialer.

Murer & maler service time: 595 kr. ex. moms.

Alle opgaver inden for murer- og malerfaget udføres på service time takst, medmindre andet er aftalt.

Der tillægges udgift til servicevogn pr. servicevogn pr. dag. 

Der tillægges tid i forbindelse med kørsel til opgaven, samt udfyldning af lovpligtig KLS og billeddokumentation, samt evt. efterfølgende affaldshåndtering og returnering af evt. overskudsmaterialer.

Service vogn: 350 kr. ex. moms

For at kunne udføre et håndværksmæssigt korrekt stykke arbejde og løse langt størstedelen af opgaver hos dig, er det nødvendigt med godt værktøj og et bredt sortiment af reservedele. Derfor tillægges udgift på servicevogn pr. bil pr. dag.

Fast service aftale: årlig pris i forhold til omfang.

Samt 10% rabat ved forefalden opgaver ud over aftalen

Vi vil gerne være din boligs bedste ven. Hvad enten det er store andel/ejerforeninger eller hus. Så tilbyder vi en årlig service aftale hvor du for et mindre årligt beløb. Kommer vi ud og gennemgår hele ejendommen og identificere de dele der lovpligtigt skal serviceres samt de dele der med fordel for at forlænge holdbarheden kan serviceres. Vi prissætter den årlige service aftale og afstemmer forventningerne. 

Så opsætter vi en nøgle boks så serviceringen efterfølgende kan foregår på de tidspunkter dig passer dig bedst. og efter hvert service besøg fremsendes service rapport med billed dokumentation. 


Skulle der så resten af året opstå andre opgaver inden for hhv. mure, maler eller VVS så opnås der en rabat på 10% afhængig af opgaven

Pris på materialer i forbindelse med service arbejde: Listepris + 30%

Da vores fokus i forbindelse med service arbejde er er at løse opgaven så effektivt som muligt.

Har vi tit handlet på vej til opgaven eller har et større sortiment med af vare/dele indkøbt til opgaven for at minimere risikoen for at skulle køre midt i arbejdet og hente reservedele.

Hvis vi kan blive på stedet og arbejde videre benytter vi os ofte af ekspresslevering fra grosisterne samt forudgående vare bestilling efter bygherres oplysninger. For at dække de udgifter  forbundet hermed og evt. senere produkt reklemationer. Sælges alle materialer til listepris + 30%. - ved større opgaver kan der gives fast pris på arbejdet forud for opgave løsning. 

Time pris vedr. byggeansøgning, dokumentation, tegningsarbejde, administrationsarbejde eller eftersagsbehandling: 1250 kr. + moms pr. påbegyndt time.

Som følge af den stigende mængde administrativt arbejde har vi måtte indføre en specifik timepris for denne type arbejde.

Vi kan sagtens hjælpe med ansøgningsarbejdet samt div. opstalts tegninger af projektet og har et godt netværk af dygtige 3d. tegnere.


Vedr. Kommune bygge tilladelser - Vi har igennem de seneste år oplevet at vi bruger rigtigt mange timer på tilladelser, byggesags afslutninger og løbende dialog med kommunen. Dette arbejde faktureres pr. påbegyndt time. 


Vi hjælper også gerne med tekniske VVS diagrammer eller anden dokumentation som ikke er indholdt i vores standard pakker. Dette materiale udarbejdes ligeledes på administrativ servicetime.